Meaningful Work Finland

Meaningful Work Finland

Meaningful Work Finland ry:n tavoitteena on edistää merkityksellistä työtä Suomessa niin yksilö-, yhteisö-, organisaatio- kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Kokoamme yhteen merkityksellisemmästä työelämästä kiinnostuneet toimijat, edistämme aihepiirin tutkimusta sekä teemme mediayhteistyötä merkityksellisyys-teeman nostamiseksi laajempaan tietoisuuteen. 
www.meaningfulwork.fi